SAHTE (NAYLON) FATURA VEYA BELGE

                         

SAHTE (NAYLON) FATURA VEYA BELGE

                 Sahte Fatura veya belge olarak nitelendirilen, bir mal teslimi veya hizmet ifası olmadığı halde, varmış gibi düzenlenen belgelerdir. Diğer bir değişle gerçekleşen bir işlem ve durum olmadığı halde gerçekmiş gibi düzenlenen fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu vb. belgeler sahte belgelerdir. Aynı şekilde belge düzenleme yetkisi bulunmayan kişiler tarafından düzenlenen veya başkası adına bastırılıp kullanan belgeler de sahte belgelerdir.

                 Sahte fatura veya belge, mal veya hizmetin miktar veya değerini gerçeğinden az veya çok gösteren, alıcı veya satıcısı, tarihi, seri numarası tahrif edilmiş, mal tesliminin veya hizmet ifasının gerçek olduğu ancak belge düzenleme yetkisi bulunmayanlar tarafından düzenlenen veya adına belge düzenlenmesi gereken kişi yerine başkası adına düzenlenmiş belgeler, bu belgeler kullanıcı açısından muhteviyatı itibariyle yanıltıcı,  düzenleyen açısında sahte belge olarak kabul edilir.

                 İşletmelerin karlarını düşük göstermek için başka firma kestirdiği karşılıksız fatura, fatura karşılığında ikinci firmaya kestirdiği fatura KDV’si ödenir, ortada ise alınan – satılan bir mal yoktur.

                 Hukuki açıdan bakıldığında; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359. (2) maddesinde belirtilmiştir. Yine aynı maddede bu suçları işleyenlere cezalar açıkça ortadadır. Naylon fatura düzenleyenler ve kullananlar iki temel ceza verilir.  Verilen cezalar; hapis ve vergi cezasıdır. Sahte fatura ve yanıltıcı fatura ayrımı hapis cezası verilmesinde kritik öneme sahiptir. Sahte fatura düzenleyenler ve kullananlara, sahte fatura düzenledikleri veya kullandıkları her yıl için ayrı ayrı 36 aydan 60 aya kadar hapis cezası, ayrıca durumuna uygun 3 kat vergi ziyaı cezası verilir. Yanıltıcı fatura düzenledikleri ve kullandıkları her yıl için ayrı ayrı 18 aydan 36 aya kadar hapis cezası ayrıca durumuna uygun 3 kat vergi ziyaı cezası verilir.

                 Naylon Fatura’dan korunmak için, mükelleflerin fatura ve fatura yerine geçen belgeleri gerçek muamele ve durumlara sadık kalarak düzenlemeleri suç işlemekten korunmak için yeterlidir. Ancak, naylon fatura kullanma fiilinden mükellefin kendisinin tedbirli ve basiretli olması her zaman yeterli olamayabilir, mükellefler aldıkları faturaların naylon olup olmadıklarını bilemeyebilirler. Bu durumda, kendileri, sahte veya yanıltıcılığından şüphelendikleri faturaları almamalı,  böyle bir şüphe durumunda Gelir İdaresi Başkanlığına İnternet sitesinde veya vergi dairesi kayıtlarından fatura düzenleyen mükellefin bilgilerini kontrol etmelidir. Bedeli ne olursa olsun ödemelerin Banka aracılığıyla yapılması,  Faturaya konu muamele ve durumu tevsik eden ambar ve nakliye faturası, taşıma irsaliyesi, sevk irsaliyesi, taşıma sigortası gibi belgeler muhafaza edilmelidir.

           Tüm bu değindiğimiz hususlara azami şekilde dikkat edilirse sahte belge kullanılması nedeniyle karşılaşabileceğimiz müeyyidelerden kurtulabiliriz.

“Ok gibi doğru ol da yaydan kurtul. Çünkü her Doğru okun, yaydan fırlayacağına şüphe yoktur.” Hz.Adem

ŞAHİN MERİÇ

SMMM ADAYI                                                                                                               

shnmrc@gmail.comYayın Tarihi: 10.5.2017
Bu yayın 2232 defa okundu
Online 18 Bugün 112 Bu Ay : 13667 Bu Yıl : 93721 Toplam : 997065