Gelir Vergisi Genel Tebliği (Sıra No:308) Resmi Gazete’ de Yayımlandı.

        

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Sıra No:308) Resmi Gazete’ de Yayımlandı.

20/11/2019 tarih 30954 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Sıra No:308)’ nde;

Yabancı merkezi saklama kuruluşlarının MKK nezdinde açılan ve hak sahibi ismine açılmaksızın toplu olarak tutulan hesaplarına ilişkin Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesine istinaden tevkifat ve bildirim yükümlüsü olmadıklarına yönelik düzenlemelere yer verilmiştir.

Omnibus hesaplarda sadece Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesi kapsamındaki yabancı sermaye şirketleri işlem yapabileceğinden ve bu kurumlara yapılan ödemeler üzerinden geçici 67 nci madde kapsamında %0 oranında tevkifat yapılacağından Geçici 67 nci maddenin 18 numaralı fıkrasının Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden Omnibus hesapların verdikleri saklama hizmetleri nedeniyle anılan madde kapsamında tevkifat ve bildirim sorumluluklarının bulunmadığı hususu mezkûr Tebliğin 3 üncü maddesiyle düzenlenmiştir.

Anılan Tebliğin “Hak sahibi ismine açılmaksızın toplu olarak tutulan hesaplardan çıkan sermaye piyasası araçlarında maliyet bildirimi” başlıklı dördüncü maddesinde ise omnibus hesapta yer alan menkul kıymetin hesap dışındaki hak sahibi bazında tutulan başka bir hesaba virman yapılması durumunda alış bedelinin nasıl tespit edileceğine yönelik açıklamalara yer verilmiştir. Tebliğ düzenlemesine göre toplu hesaplarda izlenen sermaye piyasası araçlarının müşterinin talimatına istinaden hesap dışındaki hak sahibi bazında tutulan başka bir hesaba virman yapılması durumunda, menkul kıymet alıcısı müşterinin yazılı olarak bildirdiği fiyat, söz konusu menkul kıymetlerin alış bedeli kabul edilecektir.

 

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 


Yayın Tarihi: 21.11.2019
Bu yayın 237 defa okundu
Online 256 Bugün 574 Bu Ay : 4240 Bu Yıl : 104556 Toplam : 724287