2019 Yılı Bağımsız Denetçilere Yönelik Sürekli Eğitim Programları Bağımsız Denetçilerin Sürekli Eğitim Program başvuruları 20 Ağustos - 10 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

        

2019 Yılı Bağımsız Denetçilere Yönelik Sürekli Eğitim Programları

Bağımsız Denetçilerin Sürekli Eğitim Program başvuruları 

Başvurular 20 Ağustos 2019 - 10 Eylül 2019 tarihleri arasında http://denetciegitimi.tesmer.org.tr adresli web sitesi üzerinden yapılabilecektir.

Bağımsız Denetçilere Yönelik Sürekli Eğitim Programları

“Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği” 04/11/2017 tarih ve 30230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve bu tebliğ ile Bağımsız Denetçilerin eğitim yükümlülüğüne ilişkin olarak yapılan düzenlemelerden bazıları aşağıda yer almıştır.

Eğitim yükümlülüğü

MADDE 5 – (1) Denetçiler, 3 yıllık dönem içerisinde; en az 60 kredisi temel mesleki konulardan olmak üzere, 120 kredi karşılığı eğitimi tamamlamak zorundadır.

(2) 3 yıllık dönemde “Etik Kurallar” konusundan en az 5 kredi karşılığı eğitimin tamamlanması gerekir.

(3) Denetçiler, temel mesleki konulardan her yıl en az 20 kredi karşılığı eğitimi tamamlamak zorundadır.

(4) 3 yıllık dönem içerisinde 120 kredinin en çok 60 kredisi destekleyici konulardan elde edilen kredilerle sağlanabilir.

(5) 120 kredinin sağlanıp sağlanmadığına ilişkin değerlendirme her yıl, eğitime tabi olunan önceki 2 yıl da dahil edilerek yapılır.

(6) Faaliyet izninin askıya alınması veya denetim faaliyetinin durdurulması hallerinde de sürekli eğitim yükümlülüğü devam eder.

Eğitim yükümlülüğünün başlangıcı

MADDE 6 – (1) Eğitim yükümlülüğü denetçinin sicile tescil edildiği tarihi izleyen ikinci takvim yılının başından itibaren başlar. Ancak yetkilendirildiği tarihi takip eden takvim yılı sonuna kadar sicile kaydedilmeyenlerin eğitim yükümlülüğü yetkilendirildiği tarih esas alınarak hesap edilir. Buna göre; denetçi geçmiş yıllara ilişkin eğitim açığını tamamlamadıkça sicile faal olarak kaydedilmez. Eğitim açığı yetkilendirildiği yılı takip eden beşinci ve sonraki takvim yıllarında tescil edilenler için 120 kredi olarak dikkate alınır. Eğitim açığının hesaplanmasında 13 üncü maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendindeki usul uygulanır.

Eğitim konuları

MADDE 7 – (1) Eğitim konuları, temel mesleki konular ve destekleyici konulardan teşekkül eder.

(2) Temel mesleki konular; muhasebe, denetim, etik kurallar, finans ve kurumsal yönetim konularını kapsar. Finans; sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık, özel emeklilik ve finansal yönetim konularından oluşur.

(3) Destekleyici konular; mesleki gelişime katkı sağlayacak diğer konular ile kişisel gelişime katkı sağlayacak konuları kapsar. Başkanlık destekleyici konuları belirlemeye yetkilidir.

 

Birliğimiz tarafından, Bağımsız Denetçilerin 3 yıllık dönem içerisinde toplam 120 kredi karşılığı eğitimi tamamlayabilmelerini sağlayacak düzen ve süreklilikte olmak üzere eğitim programları hazırlanmış olup yazı ekinde ayrıntısı verilen ve özet olarak aşağıda belirtilmiş eğitim programları için onay alınmıştır. Onay alınan eğitim programları için planlama çalışmalarına başlanmış olup 2019 yılı Eylül ayı itibarı ile eğitimlerin yapılmasına Odalarımız da başlanılacaktır..     

 

TÜRMOB

BAĞIMSIZ DENETÇİ SÜREKLİ EĞİTİM PROGRAMLARI

Program Adı

Programın Süresi

Eğitim Yöntemi

Programa Katılım Ücreti

Muhasebe

21 Saat (3 Gün)

Yüz Yüze

840,00 TL + KDV

Denetim

14 Saat (2 Gün)

Yüz Yüze

560,00 TL + KDV

Finans

12 Saat (2 Gün)

Yüz Yüze

480,00 TL + KDV

 

Eğitimlerin yapılmasında bir sınıfta en fazla 30 katılımcı bulunabilecek ve en az 30 katılımcı ile sınıf açılacaktır. 30 katılımcının sağlanamadığı yerlerde sınıf açılmayacak, kabul eden başvuru sahipleri tercih edecekleri yakın bir eğitim yerine yönlendirileceklerdir. 

Bağımsız Denetçilerden, Odalarımızda yapılacak olan bu eğitime katılmak isteyenler, eğitim ücretini; http://denetciegitimi.tesmer.org.tr adresi üzerinden yapacakları başvuru sırasında, kredi kartı ile on-line olarak ödeyebileceklerdir.

Eğitim planlamalarının yapılabilmesi dikkate alınarak, 2019 yılı Eylül ayında yapılmasına başlanılacak eğitimlere katılım için başvuru dönemi, 20 Ağustos – 10 Eylül 2019 olarak belirlenmiştir.

 

Muhasebe Eğitim Programı içeriği için tıklayınız.

 

Denetim Eğitim Programı içeriği için tıklayınız.

 

Finans Eğitim Programı içeriği için tıklayınız.Yayın Tarihi: 4.9.2019
Bu yayın 289 defa okundu
Online 65 Bugün 300 Bu Ay : 11178 Bu Yıl : 135771 Toplam : 755502